Česky English Deutsch Francais


OBSAH 2/2022

 • Slovo úvodem

 • NOVÁ GEOINFOSTRATEGIE2020+ NEOPOMÍNÁ DIGITÁLNÍ MODELOVÁNÍ VYSTAVĚNÉHO PROSTŘEDÍ
  Jitka Coufalová, Eva Kubátová
 • ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY
  Kateřina Vrbová
 • ÚČELOVÉ ÚZEMNÍ PRVKY V RÚIAN
  Dana Pohanková

Názory a diskuse

 • Recenzovaný článek
  VYUŽITÍ EVROPSKÝCH DAT KRAJINNÉHO POKRYVU K POSOUZENÍ STAVU A VÝVOJE URBANIZOVANÝCH ÚZEMÍ ČESKA
  Kateřina Horáková, Jan Mertl, Jana Bašistová, Edita Koblížková
  English abstract
 • Recenzovaný článek
  STAVEBNÁ ČINNOSŤ NA ÚZEMÍ S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZMI V ČESKEJ REPUBLIKE
  Róbert Antal
  English abstract
 • DIGITALIZACE AGEND VEŘEJNÉ SPRÁVY A KVALITA PROSTOROVÝCH DAT
  Václav Čada
  English abstract
 • DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY KRAJŮ
  Michal Souček
  English abstract
 • DIGITALIZACE OTEVÍRÁ MOŽNOST K PROPOJOVÁNÍ INFORMACÍ
  Jaroslav Nechyba
  English abstract
 • IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO STAVBY V KONTEXTU DIGITALIZACE STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ
  Karel Janečka
  English abstract
 • JAK MOHOU BÝT DATA PŘÍTOMNÉHO OBYVATELSTVA OD MOBILNÍHO OPERÁTORA VYUŽITA PRO PLÁNOVÁNÍ MĚST /
  Martin Dvořák, Jan Zvara
  English abstract
 • PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ OBCÍ KRAJE VYSOČINA
  Petr Jirásek, Martin Tejkal, Lubomír Jůzl
  English abstract
 • NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON V KOSTCE: DÍL II. / ZMĚNY STAVEBNÍHO PRÁVA HMOTNÉHO A STAVEBNÍHO PRÁVA PROCESNÍHO (STAVEBNÍHO ŘÁDU)
  Jan Brož
  English abstract
 • DOKUMENTY A PROCESY V RÁMCI ŠVÉDSKÉHO PLÁNOVACÍHO SYSTÉMU II.
  Irena Klingorová
  English abstract

Aktuality a informace

 • HISTORIE A VÝVOJ POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR A PRŮBĚH JEJÍ AKTUALIZACE
  Jakub Kotrla, Adam Guzdek
 • VÝBĚR VÝSLEDKŮ VÝZKUMŮ ZAMĚŘENÝCH NA VLIV KVALITY PROSTŘEDÍ NA ČLOVĚKA
  Jakub Kotrla, Hana Šimková
 • AKTIVITY PROGRAMŮ NADNÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE (ESPON METRO, CORCAP)
  Elena Fedrová
 • O PROJEKTU ESPON DIGIPLAN
  Martin Tomáš
 • VE 26. ROČNÍKU STUDENTSKÉ SOUTĚŽE URBAN DESIGN AWARD USPĚLY PROJEKTY ROZVÍJEJÍCÍ POTENCIÁL RŮZNÝCH SÍDELNÍCH STRUKTUR
  Zuzana Poláková
 • SUMMIT KONCEPCE BIM 2022 / ČESKO MÍŘÍ K DIGITÁLNÍMU STAVEBNICTVÍ
  Jan Lodl
 • ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, EKONOMICKÉ NÁSTROJE A VYVLASTŇOVÁNÍ: VÝZVY PRO STAVEBNÍ ZÁKON / KONFERENCE SENÁTU PARLAMENTU ČR
  Tamara Blatová
 • CO PÍŠÍ JINDE

Přílohy pravidelné

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 5. 5. 2022 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2022