Česky English Deutsch Francais

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY OBCÍ

Internetová příručka – Aktualizace 2021 – zveřejněno 7. 9. 2021

Úkol A.4.05/RP Podpora obcí – část Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí

ÚVOD

Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. Publikace je určena především orgánům venkovských obcí, starostům, místním zastupitelům či projektantům. Může napomoci při realizaci obecní infrastruktury, tvorbě projektu či jako studijní pomůcka a je užitečným zdrojem dat pro tuto činnost.

Obsah publikace je zaměřen na široké spektrum problémů od zemních prací, nakládání s pitnou i odpadní vodou, přes zásobování elektrickou energií, zásobování plynem, rozvody veřejného osvětlení, obecního rozhlasu a elektronické komunikace, místní komunikace až po veřejnou zeleň. Obsažné a zároveň přehledné zpracování umožňuje možnost rychlé orientace. V publikaci jsou uvedeny jednotkové ceny prací, jež umožňují sestavení rámcového rozpočtu realizované akce a zároveň mohou být orientačním vodítkem při výběrovém řízení na dodavatele prací.

Podkladem pro zpracování rozpočtových cen byly rozpočtové ukazatele a ceny stavebních prací, které poskytly jednak organizace zaměřené na rozpočtování, projektování a realizaci, jednak ceny, které vychází ze zákona o oceňování majetku a ceníků ÚRS CZ, a.s., Praha.

Na publikaci spolupracovala společnost RTS, a.s., Brno, která mj. sama vytváří ceníky stavebních prací. Další spolupráce byla se společností AQUATIS, a.s., Brno, která je zaměřena na technické a inženýrské služby např. v oblasti vodárenství, kanalizací a čistíren odpadních vod, přičemž pro zpracování rozpočtů společnost využívá ceníky ÚRS CZ, a.s., Praha.

Pro srovnání jsou v příručce přepočítány ceny z vyhlášky ministerstva financí č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (tj. ve znění vyhlášky č. 199/2014 Sb., vyhlášky č. 345/2015 Sb., vyhlášky č. 53/2016 Sb., vyhlášky č. 443/2016 Sb., vyhlášky č. 457/2017 Sb., vyhlášky č. 188/2019 Sb. a vyhlášky č. 488/2020 Sb.). Poslední novela nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni 1. pololetí roku 2021 (bez DPH) a je vhodné je považovat za průměrné a orientační. Při odhadu nákladů je potřebné vždy zohlednit umístění a konkrétní podmínky daného investičního záměru. Rovněž je nutné mít na zřeteli i bezpečnost stavebních prací po celou dobu realizace stavby.

Karty samostatných příkladů z publikace

Přiložené dokumenty

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2021

Adobe Acrobat PDF Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2021
Celek pro tisk
(6 635 kB)


INVESTIČNÍ NÁKLADY

Důležité upozornění:

Hodnotové údaje v publikaci Aktualizace 2021 byly zpracovány v cenové úrovni 1. pololetí roku 2021 (bez DPH) a je vhodné je považovat za průměrné a orientační.
V důsledku celosvětové pandemie COVID-19 (v letech 2020 až 2021) a současně v souvislosti s velkými škodami v důsledku živelních katastrof v roce 2021 na různých místech, nevyjímaje Českou republiku, docházelo postupně k omezení výroby některých materiálů, nedostatku vstupních surovin a výraznému převisu poptávky nad nabídkou. Následkem toho došlo od 2. čtvrtletí 2021 k radikálnímu nárůstu cen, který může výrazně ovlivnit ceny budované infrastruktury.
Nepředpokládané změny nejsou v publikaci zahrnuty.


PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS KARTY SAMOSTATNÝCH PŘÍKLADŮ Z PUBLIKACE

01-Z    02-V    03-K    04-E    05-P    06-S    07-R    08-D    09-N    09-N

Chcete rychle zjistit rozpočtové náklady stavební části objektu?

Chcete rychle zjistit vývoj cenové úrovně?

Chcete si zvětšit detail skladby, umístění nebo upravené plochy?

A současně nechcete hledat v celé publikaci?

Pro Vaši technickou a dopravní infrastrukturu, zemní práce nebo zeleň hledejte v přiloženém seznamu

01-Z

1. Zemní práce

02-V

2. Zásobování vodou

03-K

3. Odvádění a čištění odpadních vod

04-E

4. Zásobování elektrickou energií

05-P

5. Zásobování plynem

06-S

6. Veřejné osvětlení

07-R

7. Obecní rozhlas

Karty nejsou k dispozici.

08-D

8. Místní komunikace

09-N

9. Veřejná zeleň

10-L

10. Elektronické komunikace

Karty nejsou k dispozici.


Poznámka:
Vybrané příklady v kartách jsou zpracovány dle rozpočtového programu KROS 4 – Verze 2021/I v.2, ÚRS CZ, a.s., Praha. Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů (RUSO) a jsou použity i v publikaci.


AUTORSKÝ KOLEKTIV

Ústav územního rozvoje: Ing. arch. Hana Šimková, Ph.D., garant úkolu, zpracovatel

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální politiky: Ing. Martin Kolmistr, garant úkolu

PODĚKOVÁNÍ

Zpracovatel velice děkuje za laskavé poskytnutí informací a spolupráci firmám: AQUATIS, a.s., Brno, RTS, a.s., Brno a ÚRS CZ, a.s., Praha.


HISTORIE

 • První tištěná verze publikace vyšla v rámci svazku ediční řady VESNICE (Zdenka Hladišová a kolektiv) v roce 1999.
  Průměrné ceny technické infrastruktury. Není k dispozici v digitální verzi.
 • Druhá tištěná verze publikace vyšla v rámci svazku ediční řady VESNICE (Marie Polešáková a kolektiv) v roce 2008.
  Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury – aktualizace 2008.
 • Od této doby probíhala pravidelná internetová aktualizace do roku 2012, poté byla aktualizace ukončena.
 • V roce 2015 byla aktualizace příručky, s ohledem na zájem uživatelů, obnovena.
  Webová stránka byla nově doplněna o Karty příkladů z publikace.
 • V roce 2021 byl pro aktualizaci příručky využit rozpočtový software KROS 4 – Verze 2021/I v.2, ÚRS CZ, a.s., Praha. Ukazatele průměrné orientační ceny na měrovou a účelovou jednotku stavebních objektů (RUSO). Tisk katalogů směrných cen byl od roku 2019 ukončen.
 • Archivní verze příručky jsou přístupné na webových stránkách ÚÚR:
  Aktualizace 2012
  Aktualizace 2015
  Aktualizace 2017
  Aktualizace 2019

Související odkazy a reakce na publikaci:

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 12. 10. 2021 |© Ústav územního rozvoje - Hana Šimková, 2001–2022