Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


1995

  • Přírodní prostředí vesnice.
  • Církevní stavby.

Přírodní prostředí vesnice
Jarmila Kocourková

Přírodní prostředí vesnice


Publikace ediční řady k "Programu obnovy venkova". Tento dokument, který společně předložili ministři životního prostředí, zemědělství a ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj, přijala vláda České republiky v roce 1991.
Autoři se fotografiemi a krátkými texty pokusili naznačit, že kvalitu vesnice vytváří nejen její architektura a uspořádání, ale také příroda; příroda zastoupená stromy, potokem i muškáty před okny domů. Tato obrazová publikace je jakýmsi fotoalbem problémů, které s přírodním prostředím vesnice a jeho přetvářením souvisejí a které je nutno i možno řešit různými způsoby: od výchovy občana k pořádku a větší vnímavosti k prostředí, které se nachází za jeho zahradou a domem, přes akce drobnějšího charakteru, jako je např. výsadba stromů kolem potoka až po projekty různého druhu.
Publikace je určena především starostům a členům zastupitelstev venkovských obcí.
Publikace o tradičních hodnotách vesnického prostředí včetně začlenění vesnice do krajiny obsahuje 213 autorčiných fotografií.

Rozsah 96 stran.
Cena 80,- Kč.


Církevní stavby
Eva Rozehnalová, Marie Tomíšková a kolektiv

Církevní stavby

Publikace usiluje o ucelený pohled na církevní stavby z hlediska liturgického, historického, legislativního, urbanistického a typologického. Zabývá se problematikou církevních staveb u nás v širších souvislostech územního plánování a sociálně kulturních vlivů. Shrnuje poznatky o současném stavu církevních staveb v ČR (jak římskokatolických, tak i ostatních) a jejich vhodných i nevhodných úpravách. Přináší stati o drobné církevní architektuře situování církevních staveb v obci a krajině a uplatnění zeleně v jejich bezprostředním okolí.
Publikace je určena zejména orgánům samosprávy a státní správy obcí, církevním institucím a školám (jak architektonického tak teologického zaměření), zprostředkovává vzájemné poznání problémů a osvětu světským i církevním institucím.
Do publikace jsou zahrnuty grafické přílohy, schémata a řada dokumentačních fotografií.

Rozsah 168 stran.
Cena 90,- Kč.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021