Česky English Deutsch Francais

Prodej publikací ÚÚR zajišťuje Bc. Tamara Blatová, DiS., tel.: 542423116, email: publikace@uur.cz


1997

  • Územní plány a urbanistické studie. Sborník vybraných příkladů z let 1993-1996.
  • Česko-německo-slovenská příručka územně plánovací terminologie.
  • Nabídka disponibilních pozemků pro výstavbu v České republice.

ÚPn a US 1993-96
Zdenka Hladišová a kolektiv

Územní plány a urbanistické studie.
Sborník vybraných příkladů z let 1993-1996

V roce 1993 vydal Výzkumný ústav výstavby a architektury, pracoviště v Brně, sborník příkladů územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace zpracované v letech 1990-1992 nazvaný Regulační prvky v územně plánovací dokumentaci. Nyní na něj volně navazuje sborník ukázek územních plánů a urbanistických studií zpracovaných v letech 1993-1996, který připravil Ústav územního rozvoje v Brně. Záměrem publikace je poskytnout pořizovatelům, schvalovatelům, zpracovatelům i širší odborné veřejnosti informace o současném vývoji obsahu a formy územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Ve sborníku jsou zahrnuty ukázky různých současných přístupů ke zpracování územních plánů a urbanistických studií, nejedná se tedy o vzorové příklady. Sborník obsahuje 28 ukázek (12 měst, 3 zóny a 13 malých obcí) a je členěn tak, aby jeho uživatel mohl snadno nalézt potřebný příklad.

Rozsah 220 stran.
Cena 245,- Kč.

UPOZORNĚNÍ:
Publikace vychází z právní úpravy platné do 18. 2. 2001. Jí odpovídá i komentář k jednotlivým příkladům regulativů.
Regulativy nelze mechanicky přejímat jako vzorová řešení pro územně plánovací dokumentaci zpracovávanou v současné době.
Regulativy je nutno formulovat v souladu s platnou legislativou. K tomuto účelu doporučujeme výklad obsažený v publikaci Tunka, Martin: Obsah územně plánovací dokumentace. Praha: ARCH, 2003.


Česko-německo-slovenská příručka územně plánovací terminologie
Zdeněk Přikryl a kolektiv (za Českou republiku)

Česko-německo-slovenská příručka územně plánovací terminologie

Procesy evropské integrace a spolupráce evropských etátů a jejich hraničních regionů, která se v rámci těchto procesů rozvíjí, vyžadují vzájemné porozumění politickým, právním, společensko-kulturním a ekonomickým poměrům každého z partnerů. To platí především pro prostorové plánování, které je po právní, organizační a terminologické stránce vytvořeno v jednotlivých státech odlišně. Při koncipování Německo-česko-slovenské příručky bylo možno sáhnout ke zkušenostem z Německo-polské příručky pro plánovače. I zde bylo na všech třech stranách dosaženo jednoty v tom, že pokud se týká struktury, obsahů nebo jazykových formulací, má se příručka zaměřit na budoucí uživatele této pracovní specializace. Cílové skupiny byly tedy vědomě pojaty široce, ale zvláštní těžiště spočívá nepochybně v různých oblastech praxe prostorového plánováním, pro niž má být touto prací poskytnuta naléhavě potřebná pomůcka. Centrálním bodem slovníku je výklad pojmů prostorového plánování jako celku na různých úrovních plánování. Ústavní a státoprávní hlediska jsou stručně vysvětlena v každém přehledu státní a správní struktury.

Rozsah 586 stran.
Cena 430,- Kč.


Nabídka_DRP
Milada Kadlecová a kolektiv

Nabídka disponibilních pozemků pro výstavbu v České republice

Ústav územního rozvoje zpracoval přehled o nabídce disponibilních rozvojových ploch v obcích ČR na základě informací, získaných ze studií, zpracovaných na zakázku regionálních pracovišť MMR ČR.
Informace slouží pro rychlou orientaci při jednáních s potenciálními zájemci o investování v území tuzemskými i zahraničními.
Publikace obsahuje socioekonomickou a geografickou charakteristiku a základní údaje o jednotlivých okresech České republiky.

Rozsah 108 stran.
Cena 180,- Kč.

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 14. 7. 2016 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021