Česky English Deutsch Francais
4/2009 4/2009

OBSAH 4/2009

Adobe Acrobat PDF document Slovo úvodem


Adobe Acrobat PDF document K ŽIVOTNÍMU JUBILEU PROFESORA VÍTĚZSLAVA KUTY


Adobe Acrobat PDF document PODPORA BYDLENÍ ZAJIŠŤOVANÁ MINISTERSTVEM PRO MÍSTNÍ ROZVOJ
/ Milena Brožová

Adobe Acrobat PDF document PODPORA OPRAV, MODERNIZACÍ A REKONSTRUKCÍ BYTOVÝCH DOMŮ
PROGRAM PANEL NOVĚ
/ Jan Wagner

Adobe Acrobat PDF document VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE O ZMĚNÁCH V OBECNÍM BYTOVÉM FONDU VE VYBRANÝCH MĚSTECH (2006, 2007)
/ Dana Chlupová, Marie Polešáková, Ludmila RohrerováNázory a diskuse

Adobe Acrobat PDF document RECENZOVANÝ ČLÁNEK
ANALÝZA DISTRIBUČNÍCH ASPEKTŮ REGULACE/DEREGULACE NÁJEMNÉHO V ČR
/ Robert Jahoda, Dagmar Špalková

Adobe Acrobat PDF document RECENZOVANÝ ČLÁNEK
MÍRA SOUČASNÉ PRIVATIZACE KOMUNÁLNÍHO BYTOVÉHO FONDU A JEJÍ MOŽNÉ DOPADY
/ Jan Česelský

Adobe Acrobat PDF document RECENZOVANÝ ČLÁNEK
MEZI-KRAJSKÉ A VNITRO-KRAJSKÉ ROZDÍLY V DOSTUPNOSTI TRŽNÍHO NÁJEMNÍHO BYDLENÍ
/ Martin Lux, Martina Mikeszová

Adobe Acrobat PDF document RECENZOVANÝ ČLÁNEK
STĚHOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ ZA PRACOVNÍMI PŘÍLEŽITOSTMI A TRH S BYDLENÍM NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI
/ Petr Sunega

Adobe Acrobat PDF document RECENZOVANÝ ČLÁNEK
DISPARITY VE FYZICKÉ DOSTUPNOSTI BYDLENÍ VE SPRÁVNÍCH OBVODECH VYBRANÝCH OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ
/ Michal Hadlač, Milada Kadlecová, Milan Polednik

Adobe Acrobat PDF document BYDLENÍ PRO MLADÉ VYSOKOŠKOLÁKY OČIMA PRŮZKUMU
/ Renata Zdařilová, Martin Ferko

Adobe Acrobat PDF document PODMÍNKY PŘÍSTUPNÉHO A DŮSTOJNÉHO BYDLENÍ S DŮRAZEM NA JEHO BEZBARIÉROVOST
/ Renata Zdařilová

Adobe Acrobat PDF document PROBLEMATIKA BYDLENÍ V ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADECH
/ Jana Podzimková, Tomáš Vaško

Adobe Acrobat PDF document BYTOVÁ POLITIKA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
BYTOVÝ FOND HL. M. PRAHY NESVĚŘENÝ STATUTEM HL. M. PRAHY MĚSTSKÝM ČÁSTEM
/ Tomáš Trejtnar

Adobe Acrobat PDF document KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY V HRADCI KRÁLOVÉ
/ Markéta Baldrychová

Adobe Acrobat PDF document KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY A ROZVOJ BYDLENÍ V UHERSKÉM HRADIŠTI
/ Jaroslav Bičan

Adobe Acrobat PDF document MOTIVACE POHYBU NÁVŠTĚVNÍKŮ CENTRA OLOMOUCE
/ Jaroslav Burian, Jan HeisigAktuality a informace

Adobe Acrobat PDF document KOORDINACE ÚZEMNÍHO ROZVOJE V NĚMECKU
VĚDECKÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ AKADEMIE PRO PROSTOROVÝ VÝZKUM A ZEMSKÉ PLÁNOVÁNÍ
/ Ludmila Rohrerová


Adobe Acrobat PDF document CO PÍŠÍ JINDE & TISKOVÉ ZPRÁVY MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJPřílohy pravidelné

Adobe Acrobat PDF document Stavebně správní praxe

Adobe Acrobat PDF document Pořizovatelská praxe

Adobe Acrobat PDF document Výběr z databáze knihovny ÚÚR

Přílohy mimořádné

Adobe Acrobat PDF document SUBURBANIZACE
Sborník ze semináře AUÚP, Beroun, 2009

TOPlist
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 30. 1. 2015 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2021