Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDobruška
ObecBohdašín
Katastrální územíBohdašín v Orlických horách
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Bohdašín 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)13154239 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Bohdašín 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelARCHTEAM, s.r.o., Weyrova 3/, Náchod 25287338 
ProjektantIng. RAK MILAN, NÁCHOD 2251 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2020 
Výhledové období2025 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne17.1.2012 10:00:14 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 18.4.2002  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 15.8.2002  
Koncept řešení - odevzdání 15.8.2002  
Zadání - zahájení projednání 21.8.2002  
Koncept řešení - zahájení projednání 21.8.2002  
Zadání - ukončení projednání 29.11.2002  
Koncept řešení - ukončení projednání 29.11.2002  
Zadání - schválení 19.12.2002  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 19.12.2002  
Návrh - zahájení projednání 2.5.2003  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 2.2.2004  
Návrh - vydání / schválení 7.6.2004  
Návrh - nabytí účinnosti 23.6.2004  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.