Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecAlbrechtice nad Orlicí
Katastrální územíAlbrechtice nad Orlicí
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Albrechtice nad Orlicí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)19320950 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Týniště nad Orlicí 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Jelena Zemánková, projektový ateliér REGIO, Jižní 870/2, Hradec Králové 13538411 
ProjektantIng. arch. ZEMÁNKOVÁ JELENA, HRADEC KRÁLOVÉ 1106 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2010 
Výhledové období2015 
Lhůty vyhodnocení5 let 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne28.2.2013 14:09:33 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Koncept řešení - odevzdání 1.12.1994  
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 19.12.1994  
Zadání - schválení 10.8.1995  
Koncept řešení - zahájení projednání 20.5.1996  
Koncept řešení - ukončení projednání 1.6.1996  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 21.8.1996  
Návrh - odevzdání 1.12.1996  
Návrh - zahájení projednání 13.12.1996  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 26.6.1997  
Návrh - vydání / schválení 11.2.1998 Dle RL z 20.7.1998 zapsala D. Vítková, tel. 05/42321212 
Návrh - nabytí účinnosti 17.3.1998  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 9.2.2013 Dne 25.1.2013 vydán ÚP Albrechtice nad Orlicí 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.