Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDobruška
ObecDobruška
Katastrální územíDomašín u Dobrušky, Spáleniště, Dobruška, Pulice, Křovice, Mělčany u Dobrušky, Běstviny
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán města Dobruška 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)22341102 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Dobruška 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelAR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno 63496992 
ProjektantIng. arch. HUČÍK MILAN, BRNO 2483 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne11.1.2016 8:39:58 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 28.3.2000  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 31.7.2000  
Zadání - zahájení projednání 15.12.2000  
Zadání - ukončení projednání 31.1.2001  
Zadání - schválení 26.3.2001  
Koncept řešení - odevzdání 28.9.2001  
Koncept řešení - zahájení projednání 15.10.2001  
Koncept řešení - ukončení projednání 22.4.2002  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 20.5.2002  
Návrh - odevzdání 30.8.2002  
Návrh - zahájení projednání 16.9.2002  
Návrh - ukončení projednání 6.12.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 13.12.2002  
Návrh - vydání / schválení 16.12.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 1.3.2003  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 31.12.2015 Účinnost ÚP Dobruška 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Dobruška 627496 Bd 1 území bydlení v bytových domech 2,66 
2Pulice 627534 Br10 území bydlení v rodinných domech 1,48 
3Pulice 627534 Br11 území bydlení v rodinných domech 1,62 
4Dobruška 627496 Br12 území bydlení v rodinných domech 1,11 
5Křovice 627542 Br14 území bydlení v rodinných domech 4,12 
6Křovice 627542 Br15 území bydlení v rodinných domech 0,96 
7Křovice 627542 Br16 území bydlení v rodinných domech 6,57 
8Křovice 627542 Br17 území bydlení v rodinných domech 3,02 
9Mělčany u Dobrušky 627551 Br19 území bydlení v rodinných domech 0,95 
10Domašín u Dobrušky 630748 Br22 území bydlení v rodinných domech 4,28 
11Domašín u Dobrušky 630748 Br23 území bydlení v rodinných domech 1,73 
12Domašín u Dobrušky 630748 Br24 území bydlení v rodinných domech 3,96 
13Domašín u Dobrušky 630748 Br25 území bydlení v rodinných domech 1,12 
14Pulice 627534 Br3 území bydlení v rodinných domech 4,75 
15Dobruška 627496 Br30 území bydlení v rodinných domech 7,31 
16Domašín u Dobrušky 630748 Br31 území bydlení v rodinných domech 1,06 
17Domašín u Dobrušky 630748 Br32 území bydlení v rodinných domech 0,6 
18Spáleniště 630781 Br33 území bydlení v rodinných domech 1,59 
19Domašín u Dobrušky 630748 Br34 území bydlení v rodinných domech 0,64 
20Spáleniště 630781 Br35 území bydlení v rodinných domech 0,75 
21Spáleniště 630781 Br36 území bydlení v rodinných domech 0,77 
22Mělčany u Dobrušky 627551 Br37 území bydlení v rodinných domech 3,03 
23Mělčany u Dobrušky 627551 Br38 území bydlení v rodinných domech 1,14 
24Běstviny 627577 Br41 území bydlení v rodinných domech 0,5 
25Dobruška 627496 Br5 území bydlení v rodinných domech 6,57 
26Dobruška 627496 Br6 území bydlení v rodinných domech 6,68 
27Dobruška 627496 Dp5 parkoviště 1,35 
28Dobruška 627496 Ds1 služby pro silniční dopravu 0,65 
29Dobruška 627496 Ds3 služby pro silniční dopravu 0,94 
30Pulice 627534 Ft1 území těžby 13,52 
31Dobruška 627496 Od1 sociální zařízení 0,96 
32Dobruška 627496 Or1 občanská vybavenost 0,88 
33Dobruška 627496 Or2 občanská vybavenost 0,56 
34Dobruška 627496 Ov1 vzdělávací zařízení 0,67 
35Dobruška 627496 Rh1 rekreace hromadná 0,57 
36Mělčany u Dobrušky 627551 Rh2 rekreace hromadná 2,04 
37Dobruška 627496 Rs1 sportovní plochy 0,78 
38Dobruška 627496 Rs3 sportovní plochy 2,17 
39Dobruška 627496 Rz1 zahrádkářské lokality 6,53 
40Dobruška 627496 Sk1 území smíšené komerční 2,3 
41Dobruška 627496 Sz1 smíšené území živnostensko-obytné 4,33 
42Dobruška 627496 Sz2 smíšené území živnostensko-obytné 3,39 
43Dobruška 627496 Sz3 smíšené území živnostensko-obytné 4,05 
44Křovice 627542 Sz4 smíšené území 0,91 
45Dobruška 627496 Sz5 smíšené území živnostensko-obvytné 0,69 
46Dobruška 627496 Vd1 výroba drobná 0,56 
47Mělčany u Dobrušky 627551 Vd2 výroba drobná 1,07 
48Dobruška 627496 Vd3 výroba drobná 1,97 
49Dobruška 627496 Vd5 výroba drobná 3,13 
50Dobruška 627496 Vd6 výroba drobná 3,52 
51Běstviny 627577 Vd8 výroba drobná 0,74 
52Dobruška 627496 Vp1 výroba průmyslová 0,62 
53Dobruška 627496 Vs1 sklady 0,69 
54Dobruška 627496 Vz1 výroba zemědělská 2,66 
55Dobruška 627496 Vz2 výroba zemědělská 0,62 
56Křovice 627542 Vz4 výroba zemědělská 3,53 
57Domašín u Dobrušky 630748 Vz6 výroba zemědělská 2,57 
58Domašín u Dobrušky 630748 Vz7 výroba zemědělská 2,14 
59Domašín u Dobrušky 630748 Vz8 výroba zemědělská 0,55 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.