Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNový Bydžov
ObecBabice
Katastrální územíVelké Babice
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Babice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)47422426 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové 11021985 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení  
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne13.10.2020 9:25:52 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 18.10.2000  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 20.12.2000  
Zadání - zahájení projednání 20.12.2000  
Zadání - ukončení projednání 9.2.2001  
Zadání - schválení 13.2.2001  
Koncept řešení - odevzdání 15.2.2001  
Koncept řešení - zahájení projednání 16.2.2001  
Koncept řešení - ukončení projednání 20.9.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 29.1.2002  
Návrh - odevzdání 10.2.2002  
Návrh - zahájení projednání 12.2.2002  
Návrh - ukončení projednání 20.9.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 1.10.2002  
Návrh - vydání / schválení 8.10.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 28.10.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 23.9.2020 Účinnost ÚP Babice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Velké Babice 600610 rodinné domy 1,8 
2Velké Babice 600610 sport 1,217 
3Velké Babice 600610 zalesnění 4,05 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.