Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDobruška
ObecDobruška
Katastrální územíDobruška
Druh ÚPD/ÚPDRP 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPRegulační plán městské památkové zóny Dobruška 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)48005312 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Dobruška 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelAR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno 63496992 
ProjektantIng. arch. HUČÍK MILAN, BRNO 2483 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:1000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne18.1.2016 15:26:09 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 5.6.2003  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 30.9.2003  
Zadání - zahájení projednání 2.1.2004  
Zadání - schválení 19.4.2004  
Koncept řešení - odevzdání 13.9.2004  
Koncept řešení - zahájení projednání 20.9.2004  
Návrh - ukončení projednání 27.2.2005  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 22.8.2005  
Návrh - zahájení projednání 12.12.2005  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 29.4.2006  
Návrh - vydání / schválení 26.6.2006  
Návrh - nabytí účinnosti 17.7.2006  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 31.12.2015 Nabytí účinnosti ÚP Dobruška 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.