Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNáchod
ObecBorová
Katastrální územíBorová
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Borová 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)55024355 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelAtelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice 42937680 
ProjektantIng. RŮŽIČKOVÁ VENDULKA, PARDUBICE 1807 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWWhttps://www.borovaunachoda.cz/obec/informace/uzemni-plan/ 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne7.1.2021 11:13:21 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 1.1.1998 Zpracovaná US z roku 1998 
Návrh - odevzdání 1.10.1998 10/1998 
Návrh - vydání / schválení 2.12.1999  
Návrh - nabytí účinnosti 1.1.2000  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.