Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDobruška
ObecBačetín
Katastrální územíBačetín, Sudín
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Bačetín 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)5541194 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Bačetín 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelUrbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno 18824463 
ProjektantIng. arch. PALACKÁ ALENA, BRNO 812 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení4 roky 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne10.7.2017 9:00:04 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 9.7.2000  
Koncept řešení - odevzdání 24.1.2001  
Zadání - zahájení projednání 14.2.2001  
Koncept řešení - zahájení projednání 14.2.2001  
Zadání - ukončení projednání 6.4.2001  
Koncept řešení - ukončení projednání 23.4.2001  
Zadání - schválení 16.5.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 16.5.2001  
Návrh - odevzdání 19.12.2001  
Návrh - zahájení projednání 21.12.2001  
Návrh - ukončení projednání 15.4.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 29.4.2002  
Návrh - vydání / schválení 29.4.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 1.6.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 4.7.2017 Účinnost ÚP Bačetín 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.