Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNové Město nad Metují
ObecBohuslavice
Katastrální územíBohuslavice nad Metují
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Bohuslavice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)58388483 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelURBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové 42195454 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne13.6.2022 10:28:59 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 1.1.1995 1995 
Koncept řešení - odevzdání 1.3.1996 březen 1996 
Koncept řešení - zahájení projednání 1.8.1996 srpen 1996 
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 1.12.1999 prosinec 1999 
Návrh - nabytí účinnosti 13.6.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 21.5.2022 Účinnost ÚP Bohuslavice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Bohuslavice nad Metují 606464 Bydlení 1,2 
2Bohuslavice nad Metují 606464 Bydlení 3,83 
3Bohuslavice nad Metují 606464 Bydlení 0,68 
4Bohuslavice nad Metují 606464 Drobná výroba 0,7 
5Bohuslavice nad Metují 606464 Hráz poldru 0,67 
6Bohuslavice nad Metují 606464 Hráz poldru 1,01 
7Bohuslavice nad Metují 606464 Sport 1,16 
8Bohuslavice nad Metují 606464 Výroba 1,07 
9Bohuslavice nad Metují 606464 Výroba 0,99 
10Bohuslavice nad Metují 606464 výroba 0,68 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.