Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPBroumov
ObecAdršpach
Katastrální územíDolní Adršpach, Horní Adršpach
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Adršpach 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)66498964 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelURBAPLAN, spol. s r.o., Komenského 266/3, Hradec Králové 42195454 
ProjektantIng. arch. FALTA BEDŘICH, HRADEC KRÁLOVÉ 6 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne18.1.2019 12:17:14 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 1.1.1999 1999 
Průzkumy a rozbory - odevzdání 1.1.2000 2000 
Zadání - zahájení projednání 28.1.2000  
Zadání - schválení 22.2.2000  
Koncept řešení - odevzdání 30.6.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 20.7.2000  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 20.7.2001  
Návrh - odevzdání 13.8.2001  
Návrh - zahájení projednání 15.8.2001  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 16.11.2001  
Návrh - vydání / schválení 20.11.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 6.12.2001  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 9.11.2010 Dne 12.10.2010 vydán ÚP Adršpach 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Horní Adršpach 600067 nad kasárnami 0,77 
2Horní Adršpach 600067 naproti VDO 3,82 
3Dolní Adršpach 600059 za vilami 1,82 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.