Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHořice
ObecBorek
Katastrální územíBezník, Borek u Miletína, Želejov
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Borek 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)66740923 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelREGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové 26002337 
ProjektantIng. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ 2778 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:0 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne9.1.2007 14:54:53 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zadání - schválení 11.2.2004  
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 23.2.2004  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 1.3.2004 3/2004 
Zadání - zahájení projednání 1.4.2004 4/2004 
Koncept řešení - odevzdání 1.12.2004 12/2004 
Koncept řešení - zahájení projednání 1.8.2005 8/2005 
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 17.3.2006  
Návrh - odevzdání 4.4.2006  
Návrh - zahájení projednání 21.4.2006  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 2.11.2006  
Návrh - vydání / schválení 1.12.2006  
Návrh - nabytí účinnosti 19.12.2006  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.