Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNový Bydžov
ObecBarchov
Katastrální územíBarchov
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Barchov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)77721367 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Emil Králík, Pouchovská 929/85, Hradec Králové 11021985 
ProjektantIng. arch. KRÁLÍK EMIL, HRADEC KRÁLOVÉ 614 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2010 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení1 x za 4 roky 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne22.5.2018 13:25:56 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 29.6.2000  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 8.8.2000  
Zadání - zahájení projednání 19.9.2000  
Zadání - ukončení projednání 14.12.2000  
Zadání - schválení 22.12.2000  
Koncept řešení - odevzdání 9.2.2001  
Koncept řešení - zahájení projednání 14.2.2001  
Koncept řešení - ukončení projednání 11.6.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 13.9.2001  
Návrh - odevzdání 4.12.2001  
Návrh - zahájení projednání 17.12.2001  
Návrh - ukončení projednání 15.8.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 3.10.2002  
Návrh - vydání / schválení 10.10.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 4.11.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 18.5.2018 Účinnost ÚP Barchov 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1Barchov 600890 1,407 
2Barchov 600890 biologický rybník 1,051 

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.