Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPTrutnov
ObecBatňovice
Katastrální územíBatňovice
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Batňovice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)87643067 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Batňovice 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelTENET, spol. s r.o., architektonický ateliér, Horská 64/, Trutnov 63220385 
ProjektantIng. arch. SMILNICKÝ VLADIMÍR, TRUTNOV 503 
Použitá technologie zpracováníGIS 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2017 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne8.11.2016 14:19:38 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zadání - zahájení projednání 17.6.2002  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 24.4.2006  
Návrh - vydání / schválení 25.4.2006  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 9.9.2016 Účinnost ÚP Batňovice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.