Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecBorovnice
Katastrální územíBorovnice u Potštejna, Rájec
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Borovnice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)90035967 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Borovnice 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne30.6.2014 10:04:59 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 29.3.1999  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 1.10.1999  
Koncept řešení - odevzdání 1.10.1999  
Zadání - zahájení projednání 8.10.1999  
Koncept řešení - zahájení projednání 8.10.1999 společné projednání zadání a US jako konceptu. 
Zadání - ukončení projednání 16.11.1999  
Koncept řešení - ukončení projednání 16.12.1999  
Zadání - schválení 25.2.2000 zadání splňující funkce souborného stanoviska 
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 25.2.2000  
Návrh - odevzdání 26.4.2000  
Návrh - zahájení projednání 3.5.2000  
Návrh - ukončení projednání 28.7.2000  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 4.10.2000  
Návrh - vydání / schválení 6.10.2000  
Návrh - nabytí účinnosti 1.11.2000  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 28.6.2014 Účinnost ÚP Borovnice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.