Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPRychnov nad Kněžnou
ObecBartošovice v Orlických horách
Katastrální územíBartošovice v Orlických horách, Neratov v Orlických horách, Nová Ves v Orlických horách, Podlesí v Orlických horách, Vrchní Orlice, Malá Strana v Orlických horách
Druh ÚPD/ÚPDÚPN SÚ 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán sídelního útvaru Bartošovice v Orlických horách 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)9290546 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelOkresní úřad Rychnov nad Kněžnou 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelAtelier AURUM, s.r.o., Jiráskova 21/, Pardubice 42937680 
ProjektantIng. RŮŽIČKOVÁ VENDULKA, PARDUBICE 1807 
Použitá technologie zpracováníKlasická 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)ing. Milan Jasanský,(0445) 509306 - kl. 
Záznam proveden dne7.5.2001 12:35:26 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 25.2.1997   
Návrh - odevzdání 1.8.1997  
Návrh - zahájení projednání 11.9.1997   
Návrh - ukončení projednání 12.2.1998   
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 10.3.1998   
Návrh - vydání / schválení 2.6.1998   
Návrh - nabytí účinnosti 18.6.1998   


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.