Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecBorohrádek
Katastrální územíBorohrádek, Šachov u Borohrádku
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán města Borohrádek 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)94067017 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelUrbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno 18824463 
ProjektantIng. arch. KLAJMON VLADIMÍR, BRNO 176 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období2015 
Výhledové období2020 
Lhůty vyhodnocení5 let 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne20.4.2012 11:36:37 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 19.8.2002  
Průzkumy a rozbory - odevzdání 20.12.2002  
Zadání - zahájení projednání 20.2.2003  
Zadání - schválení 12.6.2003 3.9.2003 SNOUP, červenec zpracování ÚSES k.ú.Borohrádek a Šachov 
Koncept řešení - zahájení projednání 3.12.2003  
Koncept řešení - ukončení projednání 4.2.2004 SNOUP 
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 16.9.2004 schvál.zastupitelstvem, 27.7.2004 SNOUP 
Koncept řešení - odevzdání 24.11.2004  
Návrh - odevzdání 20.4.2005  
Návrh - zahájení projednání 22.4.2005  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 29.12.2005  
Návrh - vydání / schválení 16.2.2006 schválení zastupitelstvem 
Návrh - nabytí účinnosti 10.3.2006  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 7.4.2012 Úpravou ÚPM Borohrádek byl vydán dne 23.3.2012 ÚP Borohrádek 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.