Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHořice
ObecBašnice
Katastrální územíBašnice
Druh ÚPD/ÚPDÚPO 
VýjimkaNE 
Aktuální ÚPPANO 
Název ÚPD/ÚPPÚzemní plán obce Bašnice 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód)94086198 
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelObecní úřad Bašnice 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Pavel Tománek ( A-PROJEKT), Jiráskova 1275, Pardubice 25941551 
ProjektantIng. arch. TOMÁNEK PAVEL, PARDUBICE 1197 
Použitá technologie zpracováníCAD 
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období2015 
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne17.12.2014 10:15:57 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 19.4.2000  
Koncept řešení - zahájení projednání 7.3.2001  
Koncept řešení - ukončení projednání 18.9.2001  
Pokyny pro zpracování návrhu / Souborné stanovisko - schválení 3.10.2001  
Návrh - zahájení projednání 13.2.2002  
Návrh - vydání / schválení 4.12.2002  
Návrh - nabytí účinnosti 25.12.2002  
Ukončení platnosti / Zastavení pořizování 24.10.2014 Účinnost ÚP Bašnice 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

 

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.