Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Albrechtice nad Orlicí - Změna č. 1 ÚPN SÚ Albrechtice nad Orlicí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD19320950 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatel
Vydávající orgán / Schvalující orgánneuvedeno 
ZhotovitelIng. arch. Robert Chládek, Písečná 766/5, Hradec Králové 16280733 
ProjektantIng. arch. CHLÁDEK ROBERT, HRADEC KRÁLOVÉ 2802 
Použitá technologie zpracování 
Měřítko hlavního výkresu1:0 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne8.1.2009 8:41:07 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zadání - zahájení projednání 27.11.2000  
Zadání - ukončení projednání 15.1.2001  
Zadání - schválení 24.4.2001  
Návrh - odevzdání 26.4.2001  
Návrh - zahájení projednání 27.4.2001  
Návrh - ukončení projednání 5.9.2001  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 14.11.2001  
Návrh - vydání / schválení 13.12.2001  
Návrh - nabytí účinnosti 1.1.2002  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.