Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPKostelec nad Orlicí
ObecAlbrechtice nad Orlicí
Katastrální územíAlbrechtice nad Orlicí
Druh ÚPDÚPN SÚ 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán sídelního útvaru Albrechtice nad Orlicí - Změna č. 2 ÚPN SÚ Albrechtice nad Orlicí 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD19320950 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
Pořizovatelneuvedeno 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Robert Chládek, Písečná 766/5, Hradec Králové 16280733 
ProjektantIng. arch. CHLÁDEK ROBERT, HRADEC KRÁLOVÉ 2802 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:2880 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne8.1.2009 8:41:15 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Koncept řešení - odevzdání  Koncept spojen s návrhem 
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 12.2.2004 smlouva uzavřena dne 5.4.2004 
Průzkumy a rozbory - odevzdání 19.3.2004  
Zadání - zahájení projednání 29.3.2004  
Zadání - schválení 17.6.2004  
Návrh - odevzdání 15.3.2005  
Návrh - zahájení projednání 21.3.2005  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 9.8.2005  
Návrh - vydání / schválení 27.9.2005  
Návrh - nabytí účinnosti 14.10.2005  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)
1-již neexistuje- 60017 2.1 0,61 
2-již neexistuje- 60017 2.2 1,03 
3-již neexistuje- 60017 2.3 2,3 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.