Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPDobruška
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán města Dobruška - Změna č. 2 ÚP města Dobruška 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD22341102 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Dobruška 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo města 
ZhotovitelAR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno 63496992 
ProjektantIng. arch. HUČÍK MILAN, BRNO 2483 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne15.3.2010 9:35:09 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 10.4.2006 Bod 4) čl, II. souhrnného usnesení 
Zadání - zahájení projednání 19.12.2007  
Zadání - schválení 30.6.2008 Usnesení ZM č. 256/16/08 
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 10.8.2008  
Návrh - zahájení projednání 25.2.2009  
Návrh - vydání / schválení 14.12.2009  
Návrh - nabytí účinnosti 1.1.2010  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.