Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPVrchlabí
Obec
Katastrální území
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Černý Důl - Změna č. 1 ÚPO Černý Důl 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD51930742 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelÚřad městyse Černý Důl 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. František Pospíšil - Atelier URBIS, Hlavní 1196/30, Praha 4 18644082 
ProjektantIng. arch. POSPÍŠIL FRANTIŠEK, PRAHA 4 2285 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Lenka Sodomková 
Záznam proveden dne24.9.2008 11:05:51 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 17.7.2002  
Zadání - zahájení projednání 15.2.2003  
Zadání - schválení 21.12.2006 UZO č. 11/148/2006 
Návrh - zahájení projednání 18.6.2007  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 14.11.2007 č.j.18342/UP/2007/Sm 


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.