Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPHořice
ObecBorek
Katastrální územíBezník, Želejov
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Borek - Změna č. 1 ÚPO Borek 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD66740923 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Hořice 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelREGIO, s.r.o., Hořická 50, Hradec Králové 26002337 
ProjektantIng. arch. ŠEJVLOVÁ JANA, HRADEC KRÁLOVÉ 2778 
Použitá technologie zpracování 
Měřítko hlavního výkresu1:5000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne22.2.2011 10:51:45 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení 28.1.2008  
Zadání - schválení 31.10.2008  
Návrh - zahájení projednání 1.7.2009  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 15.4.2010  
Návrh - vydání / schválení 23.9.2010  
Návrh - nabytí účinnosti 9.10.2010  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.