Pasport

KrajKrálovéhradecký
ORPNový Bydžov
ObecBarchov
Katastrální územíBarchov
Druh ÚPDÚPO 
Výjimka 
Název ÚPDÚzemní plán obce Barchov - Změna č. 1 ÚPO Barchov 
Doplněk názvu 
Poznámka 
Číslo (kód) ÚPD77721367 
Číslo (kód) změny
Zadání obsaženo v 
Žadatel 
PořizovatelMěstský úřad Nový Bydžov 
Vydávající orgán / Schvalující orgánzastupitelstvo obce 
ZhotovitelIng. arch. Karel Novotný, Brožíkova 1684/24, Hradec Králové 44385803 
ProjektantIng. arch. NOVOTNÝ KAREL, HRADEC KRÁLOVÉ 2039 
Použitá technologie zpracování
Měřítko hlavního výkresu1:10000 
Návrhové období
Výhledové období
Lhůty vyhodnocení 
Vyhodnocení vlivů ÚP na URÚNe 
   zpracováno ve fázi 
WWW 
Zaznamenal(a)Pavla Hofmanová, DiS. 
Záznam proveden dne31.5.2013 10:43:02 


Záznamy

AkceDatumPoznámka
Zahájení prací - schválení / rozhodnutí o pořízení  9/2006 
Zadání - zahájení projednání  10/2006 
Zadání - schválení 30.11.2006  
Návrh - zahájení projednání 4.5.2007  
Návrh - stanovisko krajského úřadu / nadřízeného orgánu územního plánování 17.8.2007  
Návrh - vydání / schválení 8.11.2007 Opatření obecné povahy 
Návrh - nabytí účinnosti 29.11.2007  


Zastavitelné plochy

pořadové číslo plochynázev katastrálního územíkód katastrálního územíoznačení (název) plochyvýměra v ha1)druh využití2)

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

1) Uvádí se plochy, které jsou větší nebo rovny 10 ha.
2) Pro vyplnění sloupce 4 použijte vždy jen jedno z písmen A - E:
     A - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny bydlení
     B - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny obchod a služby
     C - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny rekreace
     D - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny výroba (např. zemědělská, průmyslová, výrobní služby apod.)
     E - jestliže v dané ploše převažuje dle návrhu ÚPD nebo její změny jiné využití

 

 

 

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.