Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie území se zvýšeným potenciálem pro rekreaci a cestovní ruch RC 2-4 a RC 6-12 na území Olomouckého kraje
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):251
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o., Spartakovců 6014/3, Ostrava
* identifikační číslo :562963
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. SALVETOVÁ HELENA, OSTRAVA - PORUBA
číslo autorizace : 864

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 15.10.2008  
Možnost využití schválení 9)5.8.2010 schválení možnosti využití jako ÚPP - § 30 odst. 4 
Ověření aktuálnosti potvrzení 14.11.2018  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 50000 
Záznam proveden dne:14.11.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


8) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
9) § 30 odst. 4 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.