Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název:Územní studie lokalit rozvojových ploch pro podnikatelské aktivity v rozvojové oblasti RO1 Olomouc, Šternberk, Uničov, Litovel
Řešené území:(seznam dotčených katastrálních území)

 

Číslo (kód):280
Pořizovatel:KÚ Olomouckého kraje 
Zhotovitel:
* jméno a příjmení nebo obchodní firma :ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., Tylova 1136/4, Olomouc
* identifikační číslo :25849280
* projektant:jméno a příjmení : Ing. arch. TEMPÍROVÁ EVA, OLOMOUC
číslo autorizace : 2155

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 30.9.2011  
Možnost využití schválení 9)2.4.2012 schválení možnosti využití jako ÚPP - § 30 odst. 4 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Záznam proveden dne:25.4.2013 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Pospíšilová 
Telefon:585508435 
Email:j.pospisilova@kr-olomoucky.cz 

 


8) § 162 odst. 2 písm. c) stavebního zákona.
9) § 30 odst. 4 stavebního zákona.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.