Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Štěkeň
Řešené území:k.ú. Štěkeň, Vítkov u Štěkně

 

Číslo (kód) ÚPD 1):10277957
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :A+U DESIGN, spol. s r.o., Fráni Šrámka 1324/24, České Budějovice
• identifikační číslo:>49022571
• projektant 2):Ing. arch. FUČÍK VLADIMÍR, RUDOLFOV(Č. BUDĚJOVICE),2491

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení   
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení  Předcházel původní rozpracovaný ÚPNSÚ 
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 20.10.2003  
zahájení projednání 3.11.2003  
Souborné stanovisko 3)schválení 8.3.2004  
Návrh ÚPD odevzdání 2.6.2004  
zahájení projednání 4.6.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 12.11.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)13.12.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 4.1.2005  

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Lhůty vyhodnocení 5):4 roky 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ne 
Záznam proveden dne:22.8.2022 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.