Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Dolní Lukavice
Řešené území:k.ú. Dolní Lukavice, Krasavce, Lišice u Dolní Lukavice, Snopoušovy

 

Číslo (kód) ÚPD 1):50188845
Pořizovatel:Obecní úřad Dolní Lukavice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :Ing. arch. Lumír Kydlíček - stavoprojekty, V lukách 715/, Stod
• identifikační číslo:>10360620
• projektant 2):Ing. Kydlíček Jiří, Plzeň,

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 2.9.2003 dotace MMR 
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání   
Zadání ÚPD zahájení projednání   
schválení   
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.12.2003  
zahájení projednání 28.12.2003  
Souborné stanovisko 3)schválení 27.5.2004  
Návrh ÚPD odevzdání 21.6.2004  
zahájení projednání 30.6.2004  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 6.12.2004  
schválení návrhu ÚPD 4)17.12.2004  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 4.1.2005  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Lhůty vyhodnocení 5):1 x za 2 roky 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:30.9.2013 
Zaznamenal(a):Petra Štáhlová 
Telefon:377332540 
Email:stahlova@prestice-mesto.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.