Příloha č. 5 k vyhlášce č. 135/2001 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE OBCE (jejich změn)

Název ÚPD:Územní plán obce Chudoslavice
Řešené území:k.ú. Chudoslavice

 

Číslo (kód) ÚPD 1):5440921
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Schvalující orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• obchodní jméno nebo název :PAFF architekti, v.o.s. (Ing. arch. Ladislav Bareš, Ing. arch. Michaela Štádlerová), Bulharská 1023/17, Praha 10
• identifikační číslo:>27442144
• projektant 2):Ing. arch. ŠTÁDLER ROMAN, PRAHA 10,3122

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy) schválení 7.6.2004  
Průzkumy a rozbory 3)odevzdání 1.10.2004  
Zadání ÚPD zahájení projednání 10.2.2005  
schválení 27.6.2005  
Koncept řešení ÚPD 3)odevzdání 1.1.2006  
zahájení projednání 13.2.2006  
Souborné stanovisko 3)schválení 14.8.2006  
Návrh ÚPD odevzdání 1.9.2006  
zahájení projednání 13.9.2006  
vydání stanoviska nadřízeného orgánu územního plánování 20.12.2006  
schválení návrhu ÚPD 4)20.12.2006  
nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 6.1.2007  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Lhůty vyhodnocení 5): 
ÚPD obsahuje zastavitelné území 6):ano 
Záznam proveden dne:11.1.2007 
Zaznamenal(a):Ing. Jana Volejníková 
Telefon:475657513 
Email:volejnikova.j@kr-ustecky.cz 

 


1) Nevyplňovat - každému jednotlivému registračnímu listu přiřadí pořadové číslo správce databáze.
2) § 46b odst. 1 zákona.
3) V případě postupu podle § 21 odst. 6 zákona, se vyplňují jen údaje o zadání a návrhu a přikládá se registrační list urbanistické studie (příloha č. 4).
4) Přiložit kopii usnesení o schválení ÚPD nebo její změny.
5) § 16 odst. 3 písm. a).
6) V samostatné příloze uveďte údaje k jednotlivým plochám zastavitelného území podle přílohy č. 6.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.