Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Vysoká Pec
Řešené území:k.ú. Rudné, Vysoká Pec u Nejdku

 

číslo (kód):10540409
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o., Chaberská 230/3, Praha 8
• identifikační číslo:44847548
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. BINDEROVÁ DANIELA, PRAHA 9
• číslo autorizace:3426

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 20.5.2011  uan. ZO č. V/2011-17;dopl. P+R zprac. 12/2011; 
Zadání zahájení projednání 3.1.2012 návrh zad. zprac. 12/2011; dopl. P+R zprac. 12/2011; 
schválení 16) 17.2.2012  usn. ZO č. X/2012-10;Pořiz.-pro OÚ Vys. Pec - Bc. Jar. Trtík, Nejdek; 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 17.12.2012 veř.j.24.10.13;upr. NÁ06/13;v.v.z15.1.13; sp.j.11.1.13;náv.zpr.12/12; 
stanovisko krajského úřadu 19) 28.5.2013 KúKk,ORR, čj.:596/RR/13-2 ze dne 28.5.2013; 
vydání 20) 19.9.2014  usn. ZO č. 29/8 ze dne 19.9.2014 
nabytí účinnosti 11.10.2014 OOP; ozn. údajů o vyd. ÚP z 30.9.2014; 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 6.9.2019  usn. ZO č. 23) b) - Zpráva za období 2014-2019 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.vysokapec.eu/nase-obec/uzemni-plan/ 
Záznam proveden dne:1.11.2019 
Zaznamenal(a):Ing. Pavla Gonová 
Telefon:354222449 
Email:pavla.gonova@kr-karlovarsky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.