Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Urbanistická studie lokality RD - Pod Miřejovicemi
Řešené území:k.ú. Litoměřice, Pokratice

 

číslo (kód):10984439
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Pavel Ponča (Urbanistický ateliér), Jizerská 2940/55, Ústí nad Labem
• identifikační číslo:13472763
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. PONČA PAVEL, ÚSTÍ NAD LABEM
• číslo autorizace:1056

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací (uzavření smlouvy)  1.3.2004  
Etapa průzkumů a rozborů odevzdání   
Etapa návrhová odevzdání   
zahájení projednání3)   
schválení zadání ÚPD4)   
EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení 1.9.2004 Urb.studie vyhotovena 09/2004 
Ověření aktuálnosti potvrzení 17.12.2018 usnesení č.j. MULTM/0080014/18/ROZ/MKř 
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:18.5.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.