Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Robousy - lokalita 33-BR
Řešené území:k.ú. Jičín, Moravčice, Popovice u Jičína, Robousy

 

číslo (kód):12971134
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Věra Blažková, Petřinova 255/, Semily
• identifikační číslo:45599581
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BLAŽKOVÁ VĚRA, SEMILY
• číslo autorizace:1628

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli  2010 
Možnost využití schválení 4.1.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení 30.1.2018  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mujicin.cz 
Záznam proveden dne:31.1.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.