Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán historického jádra města Jičína
Řešené území:k.ú. Jičín

 

číslo (kód):15623111
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. GOLEŠOVÁ IVANA, BRNO
• číslo autorizace:1115

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 11.4.2005 Usnesení 15/2005 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 29.4.2010  
schválení 25) 21.6.2010 Usnesení 25/2010 
Návrh zahájení projednání 26) 17.5.2011  
vydání 27) 9.11.2011 OOP Usnesení č. 10/2011 
nabytí účinnosti 26.11.2011  
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mujicin.cz 
Záznam proveden dne:30.11.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.