Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Uzemní studie veřejných prostranství v MPR Olomouc náměstí Republiky - Křížkovského - Mariánská - Akademická - Wurmova
Řešené území:k.ú. Olomouc-město

 

číslo (kód):16274661
Pořizovatel:Magistrát města Olomouce 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Tři architekti, Křižíkova 55/78, Praha 8-Karlín
• identifikační číslo:66561752
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. MAREŠ DAVID, PRAHA 8
• číslo autorizace:3073

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 27.3.2017  
Možnost využití schválení 1.10.2018  
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.olomouc.eu/o-meste/uzemni-planovani/uzemni-studie/tabulka-studie 
Záznam proveden dne:1.6.2021 
Zaznamenal(a):Mgr. Lea Maňáková 
Telefon:588488407 
Email:lea.manakova@olomouc.eu 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.