Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Jičín
Řešené území:k.ú. Jičín, Moravčice, Popovice u Jičína, Robousy

 

číslo (kód):19033450
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o., Příkop 834/8, Brno
• identifikační číslo:18824463
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. NAVRÁTIL EMIL, BRNO
• číslo autorizace:742

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 11.4.2005  usnesení 15/2005 
Zadání zahájení projednání 5.12.2007  
schválení 16) 28.4.2008  usnesení 11/2008 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 28.8.2009  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 24.2.2010  usnesení 23/2010 
Návrh zahájení projednání 18) 7.6.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 2.8.2010 čj. 14620/UP/2010/Hg 
vydání 20) 6.10.2010  OOP č. 27/2010 
nabytí účinnosti 26.10.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 17.9.2014  Usnesení 18/38/ZM 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.1.2019  Usnesení 13/4/ZM 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:https://mujicin.cz/dokumenty-odboru/ds-2803 
Záznam proveden dne:3.7.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.