Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Třebušín
Řešené území:k.ú. Dolní Týnec, Horní Týnec, Kotelice, Řepčice, Třebušín

 

číslo (kód):2529545
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PAFF architekti, v.o.s. (Ing. arch. Ladislav Bareš, Ing. arch. Michaela Štádlerová), Bulharská 1023/17, Praha 10
• identifikační číslo:27442144
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTÁDLEROVÁ MICHAELA, PRAHA 10
• číslo autorizace:3121

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 17.4.2001   
Zadání zahájení projednání 1.11.2001  
schválení 16) 2.9.2002   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 19.4.2006 předcházel koncept ze dne 28.4.2003 
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 15.11.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 6.5.2008 UPS/214/78043/85268/08 
vydání 20) 13.5.2010  usnesení č. 3/2010 
nabytí účinnosti 29.5.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 14.12.2015  usn. č. 6/10Z/2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.11.2020  schválení ZoUÚP; usnesení ZO č. 13/21Z/2020; změna ÚP 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.trebusin.cz/html 
Záznam proveden dne:16.12.2020 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.