Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Chotiněves
Řešené území:k.ú. Chotiněves, Jištěrpy

 

číslo (kód):26299685
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. Stanislav Zeman - AUA - agrourbanistický ateliér, Šumberova 333/8, Praha 6
• identifikační číslo:14938634
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. ZEMAN STANISLAV, PRAHA 6
• číslo autorizace:2220

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 23.7.2008  usnesení č. 2 
Zadání zahájení projednání 21.5.2009  
schválení 16) 9.9.2009  usnesení č. 16 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 22.1.2010  
stanovisko krajského úřadu 19) 18.5.2010 č.j. 233/UPS/2010 
vydání 20) 11.8.2010  usnesení ZO Chotiněves z 11.8.2010 
nabytí účinnosti 27.8.2010  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 30.9.2015  usn. č. 25/2015 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 29.4.2021  usnesení č. 4 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.chotineves.cz 
Záznam proveden dne:5.5.2021 
Zaznamenal(a):Ing. Claudia Skálová 
Telefon:475657821 
Email:skálova.c@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.