Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Špindlerův Mlýn - Bedřichov
Řešené území:k.ú. Bedřichov v Krkonoších

 

číslo (kód):27495974
Pořizovatel:Městský úřad Špindlerův Mlýn 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Architektonické studio HYSEK, spol. s r.o., Jiráskovo náměstí 1727/18, Plzeň
• identifikační číslo:25201255
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. HYSEK OLDŘICH, PLZEŇ
• číslo autorizace:180

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení   
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání   
schválení 25)   
Návrh zahájení projednání 26)   
vydání 27) 30.10.2008 OOP č. 1/2008 
nabytí účinnosti 19.11.2008  
Ukončení platnosti ke dni 31.1.2019 Usnesení ZM ze dne 10. 12. 2018 č. 8/3/2018-ZM 
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 2000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:6.2.2019 
Zaznamenal(a):Bc. Pavla Hofmanová, DiS. 
Telefon:495817468 
Email:phofmanova@kr-kralovehradecky.cz 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.