Příloha č. 17 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
REGULAČNÍHO PLÁNU POŘÍZENÉHO Z PODNĚTU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Regulační plán Jičín - lokalita stávajícího autobusového nádraží
Řešené území:k.ú. Jičín

 

číslo (kód):31634158
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:zastupitelstvo města 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:
• číslo autorizace:

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 24) rozhodnutí o pořízení 21.6.2010 Rozhodnutí o pořízení - Usnesení 25/2010 
odložení podnětu   
Zadání zahájení projednání 22.8.2010  
schválení 25)   
Návrh zahájení projednání 26)   
vydání 27)   
nabytí účinnosti   
Ukončení platnosti ke dni   
Ukončení evidence ke dni   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 0 
Dokumentace je přístupná na webové adrese: 
Záznam proveden dne:17.6.2011 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 


24) § 62 stavebního zákona.
25) § 64 odst. 5 stavebního zákona.
26) § 65 odst. 2 stavebního zákona.
27) § 69 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.