Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Radomyšl - Pod Bártíků
Řešené území:k.ú. Domanice, Kaletice, Láz u Radomyšle, Leskovice u Radomyšle, Podolí u Strakonic, Radomyšl, Rojice

 

číslo (kód):34218997
Pořizovatel:
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch. Jaroslav Poláček, Pražská 1743/44, Znojmo
• identifikační číslo:64431452
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. POLÁČEK JAROSLAV, ZNOJMO
• číslo autorizace:3253

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli   
Možnost využití schválení 16.2.2011 9.3.2011 - zapsáno do evidence 
Ověření aktuálnosti potvrzení   
Ukončení možnosti využití schválení 11.5.2018  

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.strakonice.eu 
Záznam proveden dne:14.5.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Jan Šrámek 
Telefon:386720348 
Email:sramek@kraj-jihocesky.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.