Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie pro výstavbu RD v lokalitě 45-BR Jičín (k.ú. Popovice)
Řešené území:k.ú. Popovice u Jičína

 

číslo (kód):35929507
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. CHVOJKOVÁ MICHAELA, JIČÍN
• číslo autorizace:3894

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.2.2011 02.2011 
Možnost využití schválení 27.3.2012  
Ověření aktuálnosti potvrzení 30.1.2018  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mujicin.cz 
Záznam proveden dne:31.1.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.