Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Velké Žernoseky
Řešené území:k.ú. Velké Žernoseky

 

číslo (kód):43120974
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:
• identifikační číslo:
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. Ing. arch. DOLEŽAL PAVEL, VŠESTARY
• číslo autorizace:3344

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 1.6.2007  
Možnost využití schválení 1.9.2007  
Ověření aktuálnosti potvrzení 14.12.2018 us.č.j. MULTM/0079873/18/ROZ/IPe 
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:Klasická 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.litomerice.cz/uzemni-plany 
Záznam proveden dne:17.12.2018 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.