Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Osek
Řešené území:k.ú. Jemnice u Oseka, Malá Turná, Osek u Radomyšle, Petrovice u Oseka, Rohozná u Rovné

 

číslo (kód):44656008
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Projektový ateliér A.I.S., Písecká 506, Strakonice
• identifikační číslo:222
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. RAMPICH JAN, STRAKONICE
• číslo autorizace:878

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 18.3.2004   
Zadání zahájení projednání 5.3.2010  
schválení 16) 10.6.2010  ZO 288/2010 
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 16.11.2011  
stanovisko krajského úřadu 19) 31.10.2012  
vydání 20) 27.12.2012  usnesení č.23 - 190 
nabytí účinnosti 17.1.2013 vyvěšení: 2.1.2013 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-osek 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.