Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Snědovice
Řešené území:k.ú. Bylochov, Křešov, Mošnice, Snědovice, Strachaly, Střížovice u Snědovic, Sukorady, Velký Hubenov

 

číslo (kód):49465578
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PAFF architekti, v.o.s. (Ing. arch. Ladislav Bareš, Ing. arch. Michaela Štádlerová), Bulharská 1023/17, Praha 10
• identifikační číslo:27442144
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. ŠTÁDLER ROMAN, PRAHA 10
• číslo autorizace:3122

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 17.12.2003   
Zadání zahájení projednání 23.9.2004  
schválení 16) 9.2.2005   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 8.8.2006  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 13.12.2006  podle z.č. 50/1976 Sb., ve znění p.p.-souborné stanovisko 
Návrh zahájení projednání 18) 25.1.2008  
stanovisko krajského úřadu 19) 14.5.2008  
vydání 20) 22.10.2008  OOP 
nabytí účinnosti 7.11.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 26.5.2014  usnesení ZO č. 40/2014 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 29.4.2019  usnesení ZO č. 20/2019 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 10000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.mesta.obce.cz/snedovice 
Záznam proveden dne:24.6.2019 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.