Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Drahobuz
Řešené území:k.ú. Břehoryje, Drahobuz, Strážiště u Drahobuze

 

číslo (kód):64643495
Pořizovatel:Městský úřad Litoměřice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:PAFF architekti, v.o.s. (Ing. arch. Ladislav Bareš, Ing. arch. Michaela Štádlerová), Bulharská 1023/17, Praha 10
• identifikační číslo:27442144
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BAREŠ LADISLAV, PRAHA 4
• číslo autorizace:3123

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 20.7.2005   
Zadání zahájení projednání 5.6.2006  
schválení 16) 20.12.2006   
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání   
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17)    
Návrh zahájení projednání 18) 26.9.2007  
stanovisko krajského úřadu 19) 20.6.2008 zn. UPS/876/77952/70621/08 
vydání 20) 10.12.2008  OOP č.j. 93698/08/ROZ/LKl 
nabytí účinnosti 26.12.2008  
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 24.2.2016  usn. č. 1/6/2016 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení 24.6.2020  usn. č. 13 (obsahuje zadání změny ÚP) 
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://obecdrahobuz.sweb.cz/%C3%BAzemn%C3%AD%20pl%C3%A1n/index.html 
Záznam proveden dne:13.7.2020 
Zaznamenal(a):Mgr. Adéla Falcmanová 
Telefon:475657545 
Email:falcmanova.a@kr-ustecky.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.