Příloha č. 14 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍ STUDIE

Název ÚS:Územní studie Jičín-Čeřovka
Řešené území:k.ú. Jičín

 

číslo (kód):67747133
Pořizovatel:Městský úřad Jičín 
Vydávající orgán:neuvedeno 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:Ing. arch Pavel Beneš, Ondříčkova 44, Praha 3
• identifikační číslo:12271608
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. BENEŠ PAVEL, PRAHA 3
• číslo autorizace:2202

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zadání předání zhotoviteli 10.11.2010  
Možnost využití schválení 30.4.2011  
Ověření aktuálnosti potvrzení 30.1.2018  
Ukončení možnosti využití schválení   

 

Použitá technologie zpracování:GIS 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 1000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:www.mujicin.cz 
Záznam proveden dne:31.1.2018 
Zaznamenal(a):Pavla Hofmanová, DiS. 

 Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.