Příloha č. 16 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.REGISTRAČNÍ LIST
ÚZEMNÍHO PLÁNU NEBO JEHO ZMĚNY

Název:Územní plán Nišovice
Řešené území:k.ú. Nišovice

 

číslo (kód):70558672
Pořizovatel:Městský úřad Strakonice 
Vydávající orgán:zastupitelstvo obce 
Zhotovitel
• jméno a příjmení nebo obchodní firma:A+U DESIGN, spol. s r.o., Fráni Šrámka 1324/24, České Budějovice
• identifikační číslo:49022571
Projektant
• jméno a příjmení:Ing. arch. FUČÍK VLADIMÍR, RUDOLFOV(Č. BUDĚJOVICE)
• číslo autorizace:2491

 

EtapyAkceDatumPoznámka
Zahájení prací 15) schválení pořízení 30.9.1999  zahájení povýšení urbanistické studie na koncept 
Zadání zahájení projednání   
schválení 16)    
Koncept řešení ÚPD zahájení projednání 8.11.1999  
Pokyny pro zpracování návrhu schválení 17) 20.4.2000  3.4.2008 schváleno dokončení ÚP 
Návrh zahájení projednání 18) 7.12.2009  
stanovisko krajského úřadu 19) 21.5.2010  
vydání 20) 31.3.2011  usnesení č.88a/2011, 
nabytí účinnosti 18.4.2011 vyvěšení - 3.4.2011 
Zpráva o uplatňování územního plánu 21) schválení    
Ukončení platnosti 22) ke dni    

 

Použitá technologie zpracování:CAD 
Měřítko hlavního výkresu:1 : 5000 
Dokumentace je přístupná na webové adrese:http://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obce-nisovice 
Záznam proveden dne:24.9.2018 
Zaznamenal(a):Ing. Zuzana Čecháčková II 
Telefon:383700845 
Email:zuzana.cechackova@mu-st.cz 

 


15) § 44 stavebního zákona.
16) § 47 odst. 5 stavebního zákona.
17) § 49 odst. 3 stavebního zákona.
18) § 50 stavebního zákona.
19) § 51 odst. 3 stavebního zákona.
20) § 54 stavebního zákona.
21) § 55 odst. 1 stavebního zákona.
22) § 188 odst. 1 a 2 stavebního zákona.

Za vyplněné informace odpovídají příslušné orgány územního plánování.

Data mají pouze informativní charakter. Pokud se domníváte, že výpis obsahuje chyby, obraťte se, prosím, na pracovníka Krajského úřadu pověřeného editací dat – viz Pasport kraje.